Hyppää pääsisältöön

5.8.2022

Koulu- ja vuosiluokkakohtaiset aloitusajat löytyvät kunkin koulun verkkosivulta. 
Kuva
Oppilaat pyöräilevät. Kuva Hanna-Kaisa Hämäläinen

Jyväskylän koulujen lukuvuosi käynnistyy keskiviikkona 10.8.2022. Tuolloin koulutielle suuntaa  
13 730 lasta ja nuorta. Ensimmäisen luokan aloittavia eppuja on 1475, seitsemännen luokan aloittaa 1600 ja perusopetuksen aamu- ja iltapäivä Jälkkäriin on ilmoittautunut noin 1500 lasta. Lukuvuonna 2022–2023 uutta ovat opetussuunnitelman käytänteet, joilla edistetään oppimisympäristön turvallisuutta ja lapsen ja nuoren edun huomioimista paremmin. Wilma-järjestelmän tulevaisuudessa korvaava DigiOne käynnistyy kolmella koululla. Kiusaamiseen puuttumisen käytänteitä kehitetään ja Kortepohjan uusi päiväkotikoulu on valmistunut ja aloittaa toimintansa.  

Esiopetuksen ja perusopetuksen opetussuunnitelmien muutoksilla tavoitellaan turvallisempaa oppimisympäristöä   

Esiopetuksen, perusopetuksen ja valmistavan opetuksen opetussuunnitelmien perusteita ja määräyksiä on tarkennettu. Jatkossa lapsen ja nuoren etu on huomioitava aina, kun opetusta suunnitellaan, järjestetään tai siitä päätetään. Opetussuunnitelmien muutokset mahdollistavat myös nykyistä tehokkaammat ja oikea-aikaiset keinot puuttua kiusaamiseen, syrjintään, häirintään ja väkivaltaan esiopetuksessa ja kouluissa. Lapsen ja oppilaiden oikeusturva ja oppimisympäristön turvallisuus vahvistuu.  

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin on lisätty uusi osuus, jossa määritellään opetuksen epääminen oppilaalta jäljellä olevan työpäivän tai tarvittaessa myös seuraavan työpäivän ajaksi. Opetusta häiritsevä oppilas voidaan poistaa luokkahuoneesta ja häneltä voidaan evätä opetus, jos opetuksen järjestäminen vaikeutuu kohtuuttomasti häiritsevän käyttäytymisen takia tai muiden oppilaiden turvallisuus kärsii häiritsevän oppilaan uhkaavan tai väkivaltaisen käyttäytymisen takia.  

DigiOne-järjestelmä käyttöön kolmella edelläkävijäkoululla 

Uusi oppimisen ja koulutuksen järjestelmä, DigiOne otetaan käyttöön kolmella edelläkävijäkoululla lukuvuoden 2022-2023 aikana. Ensimmäisessä vaiheessa DigiOne-käyttäjinä aloittavat Huhtasuon yhtenäiskoulu, Puistokadun päiväkotikoulu ja Keltinmäen koulu. Oppilaiden huoltajille uusi järjestelmä tulee tutuksi kevätlukukaudella 2023. Muut Jyväskylän kaupungin peruskoulut liittyvät DigiOne-käyttäjiksi syksyllä 2024.  

DigiOne tulee helpottamaan ja parantamaan oppijoiden ja oppilaitosten henkilöstön arkea sekä edistämään oppimista, yhteiskehittämistä, yhdenvertaisuutta sekä koulun ja kodin yhteistyötä. DigiOne tulee korvaamaan muun muassa nykyisen oppilaitoshallinnan järjestelmäkokonaisuuden (Primus, Kurre ja Wilma). 

Uudesta Kortetalosta uusi tarinoiden, tiedon, taidon ja oppimisen sydän   

Kortepohjaan valmistunut uusi päiväkotikoulu, Kortetalo, avasi ovensa elokuun alussa. Kortepohjan ja Kortesuon päiväkotien sekä Kortepohjan koulun lisäksi saman katon alle muutti Kortepohjan kirjasto. Talossa toimivat myös nuorisopalvelut, oppilas-, neuvola- ja kouluterveyshuolto sekä perhekeskus. 

Muuntojoustavat tilat mahdollistavat Kortetalon monipuolisesta käyttöä. Esimerkiksi kuudesluokkalaisten päivällä käyttämä opetustila toimii illalla nuorisotilana. Ruokala muuttuu helposti vuokrattavaksi juhla- tai kokoustilaksi ja liikuntasali tuo mukavan lisän alueen sisäliikuntatiloihin. 

Päiväkotikoulun oppimisympäristö tukee 10 kk-13-vuotiaat oppijoiden tutkivaa ja toimivaa oppimista yhteisöllisen ja ilmiölähtöisen oppimisen menetelmien, vertaisoppimisen, leikin ja toiminnallisen oppimisen avulla. Uutta on myös 5-8 -vuotiaiden joustava iltapäivä, jossa yhdistetään esiopetuksen ja Jälkkärin iltapäivän tunteja. Kortetalon rakennuskustannukset ovat noin 22 miljoonaa euroa. 


 

Lisätietoja: 
opetussuunnitelma: palveluesimies Minna Kuutti, Kasvun ja oppimisen kehittämisyksikkö, puh. 050 470 8662 
DigiOne -hanke, palveluesimies Jarkko Lampinen, Kasvun ja oppimisen kehittämisyksikkö, puh. 050 4010402 
rehtori Päivi Liimatainen, Kortepohjan päiväkotikoulu, puh. 050 311 8171