Hyppää pääsisältöön

24.8.2022

Suomenlinnassa sijaitseva keramiikkatyöhuone Pot Viapori on jättänyt jälkensä siellä työskenteleviin ja siellä vieraileviin ihmisiin. Pot Viaporin 50-vuotisjuhlanäyttelyssä PAIKKA saman kokemuksen ja materiaalin kanssa työskentelevät kollegat jakavat välähdyksen omasta maailmastaan.
Kuva


Näyttelyn taiteilijat Åsa Hellman, Elisa Ikonen, Liisa Ikävalko, Eeva Jokinen, Outi Leinonen, Tiia Matikainen, Saana Murtti, Johanna Ojanen, Soile Paasonen, Pirjo Pesonen, Riitta Talonpoika ja Tiina Tarvainen lähestyvät näyttelyn teemaa vahvan luontokokemuksen, yhteiskunnallisuuden ja ihmisen läsnäolon kautta. Materiaali, ilmaisu, taide ja elämä kuvaavat jotain, jonka äärellä olemme kaikki yhdessä. Näyttely on esillä Suomen käsityön museossa 10.9.–4.12.2022.

Paikkaa teemana voi ajatella eksakteina koordinaatteina, mielen tilana tai vaikkapa konkreettisena tilana, joka esimerkiksi mahdollistaa keramiikan tekemisen. Työhuone fyysisenä tilana mahdollistaa taiteellisen ajattelun ja työn äärellä oleskelun, mikä lopulta johtaa dialogiin – keskusteluun tekijän ja materiaalin välillä. 

Työhuone on keramiikan tekijöille välttämätön paikka. Painava ja ajoittain pölyävä savi tarvitsee tilan, jossa sitä voi huoletta käsitellä, muokata, työstää, polttaa ja lasittaa. Työ vaatii laitteita ja työkaluja, vettä, ilmastointia ja viemäröintiä. Siksi ehkä yhteistyöhuoneet nimenomaan keramiikkataiteilijoiden keskuudessa ovatkin melko yleisiä. Jyrki Siukonen tarkastelee työhuoneen ja työkalujen merkityksiä oivallisesti teoksessaan Vasara ja hiljaisuus (2011): “Työhuoneen likaisuus ja hyödyllisyys ilmenee vapautena, joka sallii työkalujen ja materiaalien kokonaisuuden elää määritellyn ja määrittelemättömän rajalla.

Näyttelyn taiteilijoista moni mainitseekin teostensa lähtökohdaksi nimenomaan työhuoneen merkityksen tekemisen paikkana, prosessin paikkana, tai identiteetin toteuttamisen paikkana. Myös voimakas elämys luonnossa voi olla alkusysäyksenä taiteellisen prosessin käynnistymiselle. Luonnon uumenissa voi rauhoittua, inspiroitua ja kohdata uusia elämyksiä. Luonto havainnollistuu uudelleen tulkittuna keramiikkateoksissa. 

Yhteiskunnallisuus ja ihmisen läsnäolo maailmassa tai yhteisössä löytyy monen näyttelyn teoksen taustalta. Kommunikaatio, dialogi kahden ihmisen välillä tai laajemmin yhteiskunnassa, vuorovaikutus tai sen puuttuminen, miten se meihin vaikuttaa. Ihminen toimii, purkaa ja rakentaa, rikkoo ja korjaa, niin konkreettisesti kuin henkisestikin. Valmista ei tule. 

Pot Viapori

Vuonna 1972 perustettu keramiikkatyöhuone Pot Viapori sijaitsee tykkihallina toimineessa bastion Palmstiernassa, historiallisessa Suomenlinnan merilinnoituksessa, Unescon maailmanperintökohteessa. Pot Viaporilla on tärkeä rooli suomalaisessa keramiikkataiteessa ja se on olennainen osa Suomenlinnan kulttuurista ja taiteellista toimintaa. 

Meri, visuaalisesti jännittävä saariympäristö ja vaihtelevat vuodenajat luovat inspiroivan ilmapiirin Suomenlinnassa työskenteleville taiteilijoille. Hyvin varustellut, valoisat työskentelytilat tarjoavat sekä omaa rauhaa että mahdollisuuden hedelmälliseen vuorovaikutukseen kollegoiden kesken.
Pot Viapori ry on järjestänyt viiden vuoden välein juhlanäyttelyn, johon ovat osallistuneet sekä työhuoneella nykyisin työskentelevät sekä aikaisemmin työskennelleet jäsenet. Vuosien varrella näyttelyitä on järjestetty mm. Designmuseon Arabian näyttelytilan aulagalleriassa, Suomenlinnan rantakasarmissa, tai “kotona” Pot Viaporissa.
 

PAIKKA – Keramiikkatyöhuone Pot Viapori
Näyttely Suomen käsityön museossa 10.9.–4.12.2022
 

Asiasanat: