Hyppää pääsisältöön

29.9.2022

Kuva
Kuntakokeilun työnhakija saa ohjausta tietokoneella. Kuva Tero Takalo-Eskola
Jyväskylän seudun työllisyyden kuntakokeilun omavalmentajien henkilökohtainen työnhaun tuki on auttanut entistä useampaa nuorta ja pitkään työttömänä ollutta työnhakijaa löytämään työtä Jyväskylässä. Kuntakokeilussa luodaan myös uusia palveluita, jotka vastaavat paremmin työnhakijoiden yksilöllisiin tarpeisiin.

Kuntakokeilun vaikutukset näkyvät Jyväskylän työllisyystilastoissa. Pitkäaikaistyöttömyys on käännetty laskuun. Valtakunnallinen työllisyyden kuntakokeilu alkoi 1.3.2021. Elokuussa 2021 pitkäaikaistyöttömiä oli Jyväskylässä 4058 ja kuluvan vuoden elokuussa 2022 enää 3441. Näissä luvuissa ovat mukana sekä TE-toimiston että työllisyyden kuntakokeilun asiakkaat. 84 % kaikista jyväskyläläisistä pitkäaikaistyöttömistä on työllisyyden kuntakokeilun asiakkaita. Pitkäaikaistyöttömäksi lasketaan työnhakijat, jotka ovat olleet työttömänä yli vuoden. Kuntakokeilun tarkoitus on tukea niitä työnhakijaryhmiä, jotka tarvitsevat eniten tukea työllistymiseen.

Alle 30-vuotiaiden pitkäaikaistyöttömien määrä on vähentynyt noin 200 työttömän työnhakijan verran verrattuna elokuuhun 2021. Vaikka pitkäaikaistyöttömien kokonaismäärä laskee, yli kaksi vuotta työttömänä olleiden määrä on kasvussa. Kuntakokeilussa keskitytään tukemaan erityisesti pitkään työtä hakeneita työnhakijoita. 

Jyväskylän seudun kuntakokeilussa on jyväskyläläisiä työnhakija-asiakkaita noin 11000. Työnhakijoita, jotka eivät osallistu parhaillaan työllistymistä edistävään palveluun on noin 6000 ja heistä 40 % on nuoria.  

— Olemme kokeilleet ja valmistelemme uudenlaisia työllisyyden palvelukokeiluja pitkään työnhakijana olleille, vieraskielisille ja nuorille työnhakijoille. Esimerkiksi pelialustalla toimiva työkokeilu sai nuoret liikkeelle ja osallistumaan työllistymistä edistävään palveluun. Palvelun tarkoitus ei ollut houkutella nuoria pelialalle, vaan tuoda työkokeilu verkkoympäristöön, joissa nuoret luontaisesti toimivat. Nuorten työttömyys on jo lievässä laskusuunnassa ja meillä on tietoa siitä, että erityisesti nuoret hyötyvät kuntakokeilun omavalmentajien kasvokkaisesta tuesta digitaalisten palvelujen rinnalla, kertoo Jyväskylän seudun kuntakokeilun johtaja Hanna Lähteelä.  

Aktivointiaste kertoo työvoimapoliittisten palveluiden käytöstä 

Kuntakokeilun työnhakija-asiakkaat ovat löytäneet aiempaa useammin sopivan työllistymistä nopeuttavan palvelun. Tällaisia palveluita ovat esimerkiksi työvoimakoulutukset ja palkkatuella työllistyminen. Aktivointiaste oli elokuussa 2022 4,3 %-yksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Aktivointiaste kertoo siitä, kuinka moni työnhakija osallistuu työllisyyden palveluihin edistääkseen työnhakuaan.  

Kuntakokeilun tavoitteena on nostaa työnhakijoiden aktivointiastetta. Jyväskylässä kuntakokeilun viimeisimmän tilastointikauden aktivointiaste oli 32 % (elokuu 2022). Vuoden 2021 aktivointiasteen keskiarvo oli 28,4 %. Vuodelle 2022 tavoitellaan aktivointiasteen keskiarvoa 34 % ja vuodelle 2023 35 %.  

Työnhakija saa henkilökohtaista ohjausta 

Kuntakokeilu on onnistunut palvelemaan työnhakija-asiakkaita henkilökohtaisesti omavalmentajamallin avulla. Jokaisella työnhakijalla on henkilökohtainen omavalmentaja, jolla on mahdollisuus muistaa työnhakijan tilanne pääpiirteissään ja jatkaa keskustelua siitä, mihin se viimeksi jäi.  

Kuntakokeilun omavalmentajalla on keskimäärin 108 työnhakija-asiakasta. Omavalmentajan asiakasmäärä on vähentynyt moninkertaisesti verrattuna aikaan ennen kuntakokeilua. Myös kuntakokeilun aikana asiakasmäärää on onnistuttu pienentämään. Uusi valtakunnallinen asiakaspalvelumalli otettiin käyttöön toukokuussa 2022. Työnhaun uusi asiakaspalvelumalli takaa työnhakijalle tiivistä tukea, mutta samalla haastaa työllisyyspalveluiden omavalmentajia tapaamaan asiakkaita aiempaakin tiiviimmin. 

Työllistävälle yritykselle nopeasti palkkatukea  

Palkkatuella työllistettynä olevien määrä on noussut kuntakokeilun aikana yli 200 työllistetyn verran. Yhteensä palkkatuella työllistettynä on 678 jyväskyläläistä kuntakokeilun asiakasta. Palkkatuella työllistäminen väheni koronapandemian aikana, mutta nyt palkkatukea käytetään enemmän kuin koskaan aiemmin viimeisen viiden vuoden aikana. Kaikista jyväskyläläisistä palkkatukea saavista työllistetyistä 77 % on kuntakokeilun asiakkaita. 

Jyväskylän seudun kuntakokeilun asiantuntijat ovat nopeuttaneet palkkatukiprosessia. Palkkatukipäätöksen saa keskimäärin viikossa. Palkkatukihakemusten käsittely on nopeutunut merkittävästi. Hakemus palkkatukeen tulee jättää kahta viikkoa ennen mahdollisen palkkatukityön aloittamista.  

Työllisyyden palvelut siirtynevät kuntiin vuonna 2025 

Työllisyyden palveluiden tarjoaminen ja kehittäminen siirtynevät valtiolta kuntiin vuoden 2025 alusta alkaen. Keski-Suomen kunnat muodostavat työllisyysalueita, joiden neuvottelut ovat vielä kesken.  

Vuoden 2025 alusta työllisyysalueet hankkivat itse tarpeelliseksi katsomansa työllisyyden palvelut työnhakijoille. Jyväskylän työllisyyskokeilun henkilökunta kehittää työnhakijoille tarjottavia palveluja esimerkiksi dynaamisen hankintamenettelyn kautta, joka mahdollistaa hankkimaan työnhakijalle esimerkiksi valmennuksen tai yksittäisen tulityökortin ketterästi ilman odotusaikoja. Kuntakokeilun aikana kartoitetaan, millaisia palveluita työnhakijat tulevaisuudessa tarvitsevat työllistymisen tueksi.