Hyppää pääsisältöön

16.6.2023

Kuva
Hiitolan naisen kansallispuvun punasävyinen säppäli. Kuva Suomen kansallispukukeskus
Suomen kansallispukukeskus julkaisee kansallispuvun osien kuvia kuvailutiedoin varustettuna museon omassa Finna-näkymässä https://skm.finna.fi. Kovasti toivottu julkistus syventää suomalaisten tietoutta kansallispuvuista ja pukututkimuksesta.

Pukuja voi selata verkossa

Suomen kansallispukukeskus tallentaa kokoelmiinsa suomenkielisen alueen kansallispukuja sekä niihin liittyvää aineistoa. Kansallispukukeskuksen kokoelma karttuu pääsääntöisesti lahjoitusten kautta ja yksi merkittävä lahjoituskokonaisuus on Suomen Kansallispukujen Ystävät ry:n lahjoittama mallipukukokoelma.

Mallipukukokoelma on valtakunnallisesti merkittävä, ainutlaatuinen kokonaisuus, jonka karttuminen alkoi Suomen kansallispukuneuvoston tutkimustyön tuloksista, uusista ja tarkistetuista kansallispuvuista. Suomen kansallispukuneuvoston lopetettua toimintansa vuonna 2010 Suomen Kansallispukujen Ystävät ry lahjoitti mallipukukokoelman kansallispukukeskuksen hallintaan. Kansallispukuneuvoston toiminnot siirtyivät Suomen kansallispukukeskukselle ja mallipukukokoelma karttuu nyt keskuksen tutkimustyön tuloksista. Mallipukukokoelman puvut ovat asiantuntijoiden kokoamia, perustuvat esikuvien tutkimiseen ja alan asiantuntijoista koostuvan kansallispukuraadin hyväksymiä. 
Mallipukukokoelma sisältää uusia ja tarkistettuja kansallispukuja suomenkieliseltä alueelta. Kansallispukuja on mallipukukokoelmassa tällä hetkellä runsaat sata, uusimpana kokoelmaan on liitetty tänä syksyllä 2022 julkistettu Oriveden tarkistettu naisen kansallispuku.

Lisätietoja kokoelmista ja mallipukujen kokoamistyöstä löytyy Suomen kansallispukukeskuksen verkkosivuilta

Mallipukukokoelman pukukokonaisuuksia ja niiden yksittäisiä osia luetteloitiin vuoden 2022 aikana Kansallispukukeskuksen esinekokoelmiin Kansallispuvut Finnaan -projektissa. Mallipukukokoelman pukuaineisto on erittäin laaja kokonaisuus ─ siihen sisältyy yli tuhat yksittäistä kansallispuvun osaa, joista on tällä hetkellä luetteloitu noin 1/3, ja nämä luetteloidut ovat kaikki nyt julkisesti selattavissa. Joistakin kokonaisuuksista saattaa kuitenkin puuttua yksittäisiä osia ja valokuvia, koska puvun osat olivat kuvauksen aikaan esim. näyttelyssä. Kaikki projektissa luetteloidut puvut ovat naisten kansallispukuja, sillä luetteloinnin sujuvuuden kannalta on helpompaa ja nopeampaa luetteloida yhtäjaksoisesti samankaltaista esineistöä. Nyt luetteloiduissa mallipuvuissa on mukana pukuja tai niiden osia kokoelman alkuajoilta, eli 1980-luvulla valmistuneista, aina 2010-luvun lopulla valmistuneisiin.

Mallipuvuista on Finnan hakupalvelussa saatavilla perustietoja, kuten värejä, mittoja, valmistukseen liittyviä tietoja sekä valokuvia. Mallipukukokoelman luettelointitietoja voi hakupalvelusta etsiä esimerkiksi kokoelman nimellä (kansallispukujen mallipukukokoelma) tai puvun nimellä (Saarijärven naisen kansallispuku). Mallipukukokoelman luettelointityötä tullaan jatkamaan mahdollisuuksien mukaan pukukokonaisuuksien ja niiden yksittäisten osien tietojen tallentamisella sekä tarvittaessa jo luetteloitujen kokoelman osien tietojen täydentämisellä.  

Lisätietoja 

Marja Liisa Väisänen, amanuenssi, Suomen kansallispukukeskus, p. 050 311 8247, marja.liisa.vaisanen@jyvaskyla.fi