Hyppää pääsisältöön

28.8.2023

Kuva
Kaksi henkilöä istuu vierekkäin
Työllisyyspalveluiden omavalmentajat ottavat yhteyttä alkusyksyn aikana kaikkiin alle 25-vuotiaisiin työttömiin työnhakijoihin, joilla ei ole ammatillista koulutusta. Nuoret voivat saada omavalmentajaltaan viranomaiskielellä niin sanotun selvityspyynnön. Omavalmentaja lähettää selvityspyynnön kirjeitse tai soittaa matkapuhelinnumerosta. Selvityspyyntöä ei tarvitse säikähtää, sillä yhteydenoton tarkoitus on aloittaa yhdessä pohdinta siitä, mitä seuraavaksi voisi tehdä.

Jyväskylän kaupungin omavalmentajat keskustelevat henkilökohtaisesti jokaisen ilman ammattia olevan alle 25-vuotiaan nuoren kanssa tulevaisuuden suunnitelmista työn tai opiskelupaikan suhteen. Yhteydenoton tarkoitus on myös kertoa työttömyysturvasta, eli mistä nuori saa rahaa, mikäli nuorella ei ole vielä työ- tai opiskelupaikkaa. Samalla tarkistetaan, onko nuori hakenut vähintään kahteen tutkintoon johtavaan koulutukseen 1.9. mennessä hakuvelvollisuuden mukaisesti.  

Sopiva palvelu etsitään yhdessä

Jos alle 25-vuotias ilman ammattitutkintoa oleva nuori ei ole hakenut kahteen koulutukseen kevään yhteishaussa, työttömyysturvaan asetetaan 21 viikon maksueste. Maksueste tarkoittaa sitä, että työttömyysturvaa ei voida maksaa. Maksuesteestä huolimatta työttömyysetuutta voi saada siltä ajalta, kun työnhakija osallistuu maksuestettä purkavaan, työllistymistä edistävään palveluun.  Omavalmentajan kanssa voi keskustella vaihtoehdoista, mitä seuraavaksi kannattaa tehdä ja millä muilla tavoilla maksuesteen voi purkaa. Yhteydenoton aikana voi keskustella myös terveydentilaan tai kielitaitoon liittyvistä syistä, jotka estävät hakemasta koulutukseen. Omavalmentaja tuntee palvelut ja nuoren tilanteen sekä osaa auttaa löytämään sopivan palvelun, johon osallistua.  
— Maksuesteen ajan voi olla esimerkiksi työkokeilussa tai tietyissä valmennuksissa, jolloin nuori voi maksuesteen aikana saada rahaa työttömyysturvasta sekä kulukorvausta. Eli maksuesteen ajan voi käyttää hyödykseen hankkimalla lisää osaamista tai valmiuksia seuraavaa koulutukseen hakua varten, työllisyyspalveluiden palvelukoordinaattori Minna Laakso kertoo. 

Työnhaun voi päättää verkossa Oma asioinnissa 

Omavalmentajat ottavat yhteyttä kaikkiin vailla ammattia oleviin alle 25-vuotiaisiin nuoriin, joilla työnhaku on voimassa. Jos työ- tai opiskelupaikka on jo löytynyt, voi oman työnhaun käydä päättämässä Oma asiointi –verkkopalvelussa. Tällöin välttyy turhalta selvityspyynnöltä. Oma asiointi -verkkopalvelun löytää Työmarkkinatorin (www.tyomarkkinatori.fi) etusivulta.  

— Kaikki muutokset työnhaussa kannattaa ilmoittaa Oma asiointi –verkkopalvelun kautta. Oma asioinnissa voi jättää myös yhteydenottopyynnön omavalmentajalleen, jos haluaa tukea työnhakuun tai haluaa keskustella valmennuksista tai työvoimakoulutuksista, jotka veisivät omaa elämää eteenpäin, Laakso kannustaa. 

Lue lisää koulutukseen hakuvelvollisuudesta Työmarkkinatorilta! 
Lisätietoja työttömyysturvasta nuorille Kelan sivuilta. (Kela.fi)
 

Maksueste 21 viikkoa 

Oikeutesi työttömyysturvaan palautuu, kun jokin seuraavista ehdoista täyttyy: 

  • Olet suorittanut ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnon. 
  • Olet ollut yhteensä vähintään 21 kalenteriviikkoa työssäoloehtoon luettavassa työssä eli työskennellyt vähintään 18 h/vko, osallistunut työllistymistä edistäviin palveluihin, opiskellut päätoimisesti tai työllistynyt päätoimisesti yrittäjänä tai omassa työssä.    
  • Täytät 25 vuotta.