Hyppää pääsisältöön

20.9.2023

Kuva
Metsää, jonka puista osa on kaadettu. Kuva Matti Häkkilä
Laajavuoren soilla tapahtuu tänä syksynä. Jyväskylän kaupunki ennallistaa suoympäristöä Lammakesuon suojelualueella, Riihilammen lähistöllä ja Heinälänsuolla osana ympäristöministeriön rahoittamaa Helmi-elinympäristöohjelmaa. Polut ja pitkospuut pysyvät retkeilijöiden käytössä myös ennallistamistöiden aikana.

Ojia tukitaan ja padotaan sekä kone- että lapiotyönä syys–lokakuun aikana – kaivinkone kannattaa kiertää kauempaa

Laajavuoren Lammakesuolla vesitalous pyritään palauttamaan ojia tukkimalla. Työ tehdään kaivinkoneella syys–lokakuun aikana. Ojalinjoille on jo tehty ennakkoraivaukset kaivinkonetyön helpottamiseksi, ja ojituksen jälkeen kasvanutta puustoa on poistettu jonkin verran. 

– Ennallistettu suo ei ole heti ojien tukkimisen jälkeen mitenkään luonnontilaisen tai edes miellyttävän näköinen. Kasvillisuus kuitenkin valtaa alaa vähitellen, ja työn jäljet maisemoituvat suon palautuessa kohti luonnontilaa, kertoo suunnittelubiologi Matti Häkkilä.

– Osa alueella kasvavista puista todennäköisesti kuolee ja keloutuu vesitalouden muuttuessa. Kuolleet puut ovat tärkeitä monille sieni- ja hyönteislajeille ja kelot osa luonnontilaista suomaisemaa.

Riihilammen ympäristön korpia ennallistetaan ojia patoamalla. Tämäkin työ tehdään kaivinkoneella. Koneen tarvitsemat reitit on raivattu alueelle syksyn aikana, ja padot rakennetaan syys–lokakuun vaihteessa.

– Jos huomaat kaivinkoneen työssään, pidä riittävä etäisyys äläkä turhaan lähesty tai häiritse urakoitsijaa, kehottaa Häkkilä. 

Alueen polkuverkosto ja pitkospuut pyritään pitämään käyttökunnossa koko ennallistamisen ajan, ja mahdolliset vauriot korjataan viimeistään töiden valmistuttua.

Heinälänsuon ojiin rakennetaan neljä patoa lapiotyönä. Alueelle on vaikea saada kaivinkonetta, ja ojat ovat suhteellisen matalia, joten työ onnistuu käsivoimin. Työstä ei aiheudu häiriötä retkeilijöille tai muille alueen käyttäjille.

Kuva
KArtta, johon on merkitty oranssilla alueita.

Suot ovat tehokkaita hiilinieluja

Ennallistamistoimilla vahvistetaan suoluonnon monimuotoisuutta, hillitään ilmastonmuutosta ja parannetaan vesistöjen tilaa. 
Suot ovat yksi eniten heikentyneistä ja lajistoltaan jatkuvasti köyhtyvistä elinympäristöistämme. Noin puolet soiden luontotyypeistä on uhanalaisia. Merkittävin soiden uhanalaistumisen syy on turvemaiden ojitus. Uudisojituksia ei käytännössä enää tehdä, mutta soiden kuivuminen jatkuu. 

Luonnontilaiset suot sitovat ja varastoivat merkittäviä määriä hiiltä. Kun ojitettu suo ennallistetaan, suon luontainen vesitalous ja kasvillisuus palautuvat, mikä tekee niistä tehokkaita hiilinieluja. Lisäksi ennallistaminen vähentää ravinteiden ja kiintoaineen valumista soilta vesistöihin ja tasoittaa tulvia.

--

Meillä Jyväskylässä resurssiviisaus tarkoittaa kestävän arjen tekoja. Sitä, että pidämme yhdessä huolta ympäristöstämme ja hyvinvoinnistamme. Käytämme energiaa järkevästi ja tilamme taipuvat moneen käyttöön. Kompaktissa kaupungissamme on helppo liikkua fiksusti. Kulutamme vähemmän ja kierrätämme tehokkaasti. Luontoelämykset löytyvät läheltä.  

Lisätietoja

suunnittelubiologi Matti Häkkilä
matti.hakkila[at]jyvaskyla.fi,
p. 040 8600 994