Hyppää pääsisältöön

9.1.2024

Kuva
Suomen käsityön museon kokoelmanäkymä Europeana-palvelussa. Kuva Suomen käsityön museo (SKM) (Craftmuseum.fi)
Suomen käsityön museo julkaisee kokoelma-aineistojaan Europeana-verkkoalustalla. Verkkoalusta on Euroopan unionin jäsenvaltioiden ja Euroopan komission pitkäaikainen yhteinen hanke, jonka tavoitteena on lanseerausvuodesta 2008 lähtien ollut edistää eurooppalaisen digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuutta ja käyttöä huviksi ja hyödyksi.

Museon tarjoamasta digitaalisesta aineistosta viedään European kautta tarkasteltavaksi kotimaisessa Finna-palvelussa (skm.finna.fi ja Finna.fi) löydettävissä olevia esine-, valokuva- ja piirustusaineistoja. Aineistoja luetteloidaan, täydennetään ja julkaistaan Finna-palveluun jatkuvasti ja sieltä aineistot päivitetään Europeanaan puolivuosittain.

Suomen käsityön museon aineistojen julkaisu Europeanassa edistää suomalaisen käsityön kansainvälistä näkyvyyttä, parantaa digitoitujen kokoelmien saavutettavuutta ja tuo aineistolle lisää uusia käyttäjiä. Museon julkaisemat aineistot täydentävät hyvin alustalla jo olevia aineistoja, jotka muun muassa esittelevät eurooppalaista käsityökulttuuria ja -historiaa blogijulkaisuina ja virtuaalinäyttelyinä. Aineistojen julkaisu tarjoaa mahdollisuuden tehdä vastaavia koosteita myös museon omista aineistoista ja esitellä kotimaista käsityötä ja käsityöläisiä kansainvälisellä foorumilla uudella ja mielenkiintoisella tavalla.  

Europeanan verkkoalustalta voi löytää kulttuuriperintöaineistoja yli 2000 eurooppalaisesta museosta, galleriasta, kirjastosta ja arkistosta. Monipuolisen aineiston joukosta löytyy miljoonia esimerkkejä muun muassa taiteen, musiikin, kirjallisuuden, arkeologian, muodin, tieteen ja urheilun alalta. Suomesta on Europeanaan lähtenyt mukaan jo parikymmentä kulttuuriaineistoa hallinnoivaa organisaatiota. 

Museon kokoelma-aineiston saattaminen julkisesti tarkasteltavaksi on pitkäjänteistä työtä. Suomen käsityön museossa kokoelmia on digitoitu jo 1990-luvun lopulta lähtien. Tuolloisten digitointi- ja tallennuslaitteiden kapasiteetti sekä käytön edellyttämät laatuvaatimukset olivat kuitenkin aivan erilaiset nykypäivään verrattuna. Tämän päivän laatukriteerit täyttävän julkaisukelpoisen aineiston aikaansaanti edellyttääkin siksi hyvin usein jo kertaalleen tehdyn työn uusimista. Samaan aikaan resursseja täytyy suunnata myös kokoelmiin vasta saadun aineiston luettelointiin ja digitointiin. 

”Museoaineiston julkaisu millä tahansa asiakkaiden saatavissa olevalla alustalla on siksi aina työvoitto ja juhlimisen arvoinen asia. Suomen käsityön museo on iloinen voidessaan tuoda omat käsityöaiheiset kokoelmansa koko Euroopan ulottuville”, kertoo Suomen käsityön museon kokoelmista vastaava amanuenssi Marjo Ahonen.

Lisätietoja

Marjo Ahonen, amanuenssi, [email protected], p. 050 566 2187
Sari Jantunen, amanuenssi, tietopalvelu, [email protected], p. 050 311 8894  

Suomen käsityön museon kokoelmat verkossa

Museon oma Finna-näkymä: skm.finna.fi

Europeana