Hyppää pääsisältöön

7.3.2024

Kuva
Mouhijärven naisen tarkistetun kansallispuvun tykkimyssy. Kuva Suomen kansallispukukeskus
Suomen käsityön museon yhteydessä toimiva Suomen kansallispukukeskuksen vuonna 2022 aloitettu Kansallispuvut Finnaan -hanke jatkuu uuden rahoituksen turvin vuonna 2024.

Museo sai Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksen digitaalisen kulttuuriperinnön saatavuuden ja säilyttämisen tukemiseen tarkoitetuista varoista vuonna 2022 rahoituksen hankkeelle, jonka avulla aloitettiin kansallispukujen mallipukukokoelman digitointi ja julkaiseminen Finna-alustalla. Hanke sai jatkorahoituksen Opetus- ja kulttuuriministeriön erityisavustuksista myös vuodelle 2024, ja tärkeä työ jatkuu. Tavoitteena on saada loputkin Suomen kansallispukukokoelman pukutiedot julkaistua Finnassa. Jo julkaistuun pukuihin voi tutustua verkossa.

Vuoden 2024 ajan hankkeen pukuja ja puvun osia luetteloi projektitutkija Sari Perhonen-Pirttiniemi. Tähän mennessä mallipukujen pukukokonaisuuksista on luetteloituina museon kokoelmahallintajärjestelmään vajaa puolet. Tavoitteena on luetteloida ja julkaista Finnassa suomenkielisen alueen kansallispukujen mallipuvut. Museossa käynnissä olevan perusnäyttelyuudistuksen vuoksi nyt on mahdollista luetteloida ja digitoida myös nyt näyttelyssä esillä olevat mallipuvut. Mallipukuja on tällä hetkellä 107 asukokonaisuutta, joista luetteloimatta on 69 pukukokonaisuutta. Yksi mallipuku voi sisältää jopa 21 erillistä puvun osaa, joten tällä hetkellä luetteloimattomat pukukokonaisuudet sisältävät 707 erillistä osaa. Kansallispukukokonaisuudessa on osina muun muassa päähineet, korut, sukat, sukkanauhat, hameet, esiliinat, liivit, röijyt ja kengät. Museoluettelointia varten kukin osa tulee kuvata ja luetteloida erikseen. 

Vuonna 2022 aloitettu työ alkoi hitaasti, koska aluksi uudehkoa kokoelmahallintajärjestelmää jouduttiin muokkaamaan kansallispukujen Finna-julkaisun näkökulmasta. Lisäksi jouduttiin tekemään korjausluettelointia, jotta tiedot olisivat Finna julkaisumuotoisia. Hankkeen ensimmäisessä osassa digitoitiin ja täydennysluetteloitiin 36 pukukokonaisuutta, joissa puvun osia yhteensä oli 398 objektia eli noin kolmasosa kokoelmasta pystyttiin julkaisemaan Finnassa. Kansallispukujen mallipukukokoelma julkaistiin Finnassa toukokuussa 2023 ja sivuston käyttö kasvoi heti merkittävästi. Toukokuussa katsotuimmista tietueista kansallispuvut olivat 4%, kesäkuussa 49%, heinäkuussa 16% ja elokuussa 33%. Ponnahdusikkuna tietueiden osalta kehitys oli toukokuu 4%, kesäkuu 70%, heinäkuu 52% ja elokuu 81%.

Suomen kansallispukukeskuksen mallipukukokoelma

Suomen kansallispukukeskus tallentaa kokoelmiinsa suomenkielisen alueen kansallispukuja sekä niihin liittyvää aineistoa. Kansallispukukeskuksen kokoelma karttuu pääsääntöisesti lahjoitusten kautta ja yksi merkittävä lahjoituskokonaisuus on Suomen Kansallispukujen Ystävät ry:n lahjoittama mallipukukokoelma, joka on valtakunnallisesti merkittävä, ainutlaatuinen kokonaisuus, jonka karttuminen alkoi Suomen kansallispukuneuvoston tutkimustyön tuloksista, uusista ja tarkistetuista kansallispuvuista. Suomen kansallispukuneuvoston lopetettua toimintansa vuonna 2010, sen toiminnot siirtyivät Suomen kansallispukukeskukselle. Mallipukukokoelma karttuu edelleen Suomen kansallispukukeskuksen työn tuloksena. 

Mallipukukokoelman puvut ovat asiantuntijoiden kokoamia, perustuvat esikuvien tutkimiseen ja alan asiantuntijoista koostuvan kansallispukuraadin hyväksymiä. Mallipukukokoelma sisältää uusia ja tarkistettuja kansallispukuja suomenkieliseltä alueelta. Kansallispukuja on mallipukukokoelmassa tällä hetkellä runsaat sata.

Pukukokonaisuuksien tietoja julkaistaan myös Suomen kansallispukukeskuksen ylläpitämällä kansallispuvut.fi -sivustolla, jolle tehtiin vuonna 2023 tekninen sivustouudistus käytettävyyden ja saavutettavuuden parantamiseksi. Uudistuksen jälkeen sivuselailujen määrä viisinkertaistui. 
 

 

Lisätietoja

Marja Liisa Väisänen, amanuenssi, Suomen kansallispukukeskus, p. 050 311 8247, [email protected]

Suomen kansallispukukeskuksen verkkosivut

kansallispuvut.fi -verkkosivusto