Kansallispukuraati

Suomen kansallispukukeskuksen asiantuntijaelimenä toimii kansallispukuraati, joka koostuu kansallispukukulttuuriin perehtyneistä asiantuntijoista. Raadissa on 12 jäsentä. Raatiin kuuluvilla on laaja tietämys kansan- ja kansallispuvuista sekä pukuhistorian että valmistamisen osalta. Tehtävänä on hoitaa ja selvittää pukuihin ja pukukulttuuriin liittyviä ja esille tulevia kysymyksiä.

Kansallispukuraadin tehtäviin kuuluu:

  • päättää pukutarkistuksien ja uusien pukujen kokoamisen aloittamisesta
  • nimeää pukuhankkeelle asiantuntijan
  • hyväksyy pukuprojektien mallipuvut
  • ottaa kantaa ja antaa lausuntoja erilaisissa kansallispukuihin liittyvissä kysymyksissä. 

Kansallispukuraadin jäsenet

Inga Pihlhjerta, KM, Ktyo, puheenjohtaja
Seija Johnson, FM, varapuheenjohtaja
Taina Kangas, kansallispukukonsultti , sihteeri 

Sirkka-Liisa Hakala, tutkija
Elina Kiuru, FT
Minna Koskinen, Artenomi (AMK)
Aila Nieminen, FM, pääsihteeri
Eija Mendelin, kansallispukukonsultti
Mariliina Perkko, museoneuvos
Sari Tauriainen, amanuenssi
Marjo Vainio, koulutuspäällikkö
Marja Liisa Väisänen, kansallispukuamanuenssi