Kansallispukuraati

Suomen kansallispukukeskuksen asiantuntijaelimenä toimii kansallispukuraati, joka koostuu kansallispukukulttuuriin perehtyneistä asiantuntijoista. Raadissa on 12 jäsentä. Raatiin kuuluvilla on laaja tietämys kansan- ja kansallispuvuista sekä pukuhistorian että valmistamisen osalta. Tehtävänä on hoitaa ja selvittää pukuihin ja pukukulttuuriin liittyviä ja esille tulevia kysymyksiä.

Kansallispukuraadin tehtäviin kuuluu:

  • päättää pukutarkistuksien ja uusien pukujen kokoamisen aloittamisesta
  • nimeää pukuhankkeelle asiantuntijan
  • hyväksyy pukuprojektien mallipuvut
  • ottaa kantaa ja antaa lausuntoja erilaisissa kansallispukuihin liittyvissä kysymyksissä. 

Kansallispukuraadin jäsenet

KM, Ktyo Inga Pihlhjerta, puheenjohtaja
Tutkija Leena Holst, varapj.
Kansallispukukonsultti Taina Kangas, sihteeri 

Tutkija Sirkka-Liisa Hakala
FM Seija Johnson
Artenomi (AMK) Minna Koskinen
FM, pääsihteeri Aila Nieminen
Kansallispukukonsultti Eija Mendelin 
Museoneuvos Mariliina Perkko
FT Elina Salminen
Koulutuspäällikkö Marjo Vainio
Kansallispukuamanuenssi Marja Liisa Väisänen