Tekijänoikeudet ja dokumentointi

Lisätietoja

Museon näyttelyistä ja tiloista sekä näyttelyohjelmasta antaa 
Mikko Oikari, intendentti
p. 014 266 4378 tai 050 553 3880
mikko.oikari [at] jyvaskyla.fi

Kirjallinen sopimus ja työnjako

Näyttelyn järjestämisestä tehdään aina kirjallinen sopimus, jossa määritellään näyttelykohtaisesti museon ja näytteilleasettajan välinen työnjako, vastuut ja velvollisuudet, kustannusten jakautuminen, tekijänoikeuksiin liittyvät asiat sekä aikataulut.

Tekijänoikeudet

Museo noudattaa tekijänoikeuksiin liittyviä lakeja, asetuksia ja hyviä käytänteitä.

Pääsääntöisesti näytteilleasettaja vastaa näyttelyn tekijänoikeuksiin liittyvistä korvauksista. 

Museo vastaa Kuvasto ry:n jäsenille maksettavasta taideteosten julkisesta näyttämisestä maksettavasta tekijänoikeuskorvauksesta.

Näyttelyn dokumentointi ja dokumenttimateriaalin käyttöoikeudet

Suomen käsityön museolla ja näytteilleasettajalla on oikeus käyttää näyttelystä tallennettua aineistoa (valokuvaus, videointi ym.) korvauksetta: 

  • näyttelyn kutsuissa, julisteissa, esitteissä ja tiedotuksessa 
  • julkaisuissa
  • internetsivuilla
  • oman toiminnan markkinoinnissa 
  • arkistoon
  • opetus- ja tutkimuskäyttöön

Näyttelyn kävijät saavat valokuvata tai videoida näyttelyä omaan käyttöönsä ilman salamavaloa ja jalustaa, mikäli näyttelysopimuksessa ei toisin sovita.

Kirjallinen sopimus ja työnjako

Näyttelyn järjestämisestä tehdään aina kirjallinen sopimus, jossa määritellään näyttelykohtaisesti museon ja näytteilleasettajan välinen työnjako, vastuut ja velvollisuudet, kustannusten jakautuminen, tekijänoikeuksiin liittyvät asiat sekä aikataulut.